新闻专栏
8月
15

【曹Sir按揭信箱 – 你问我答】

大家有无收看星期日晚我们冠名赞助嘅TVB电视节目《我要做业主》呢?相信一集只有半小时,大家心里面应该仲有不少按揭疑难想追问,好想同经络按揭转介首席副总裁曹德明(曹Sir)来个真情对话?


我们现在设立「曹Sir按揭信箱」,大家可以随便留言问题 ([email protected]),曹Sir每日都会尽量为大家解答!


問題(1):做九成按揭通常有何要求?

好多朋友都問到九成按揭嘅問題,一般情況下,業主必須要自住及在香港沒有其他住宅物業,另外入息審查方面,只計算底薪,即不計算OT、花紅、津貼及雙糧,除非合約寫明保證有才可計算。因應情況不同,要求也不同,詳情可致電本公司作詳細解。


問題(2:舊樓做唔做到按揭?

答:可以,不過一般銀行會以「75減」或「70減」樓齡作為按揭最長還款期,例如一幢物業樓齡為50年,若銀行以「75」減作為標準,最長還款期便是75-50=25年。


問題(
3:我想買一手樓,用即供好定係建築期付款好?

答:即供付款發展商提供的優惠較多,銀行估價較足,預備資金時間較為緊張。建期付款有更充足時間預備置業資金,視乎價錢亦可申請按揭保險上車,但要小心有機會遇上估價不足。

問題(4):依家普遍H按嘅PLAN係幾多?
答:銀行會根據申請人的財務背景、物業類型及貸款額提供不同按揭計劃,現時一般情況下,H按普遍做到H+1.5%,但實際情況視乎銀行最終批核而定。


問題(5):依家普遍
H按嘅PLAN係幾多?

銀行會根據申請人的財務背景、物業類型及貸款額提供不同按揭計劃,現時一般情況下,H按普遍做到H+1.5%,但實際情況視乎銀行最終批核而定。

 

問題(6):我做咗女朋友個擔保人,之後點想可以唔做?

擔保人不能單方面處理,需要由業主或借款人向銀行提出,所以建議大家做擔保人前應仔細考慮清楚。

 

問題(7):乜嘢叫mortgagelink ?

按揭儲蓄掛鈎戶口是指銀行為按揭申請人提供的高息活期儲蓄戶口,提供與按揭一樣的利息,讓按揭申請人抵銷按揭利息的支出,例如實際按息為2.5%,按揭儲蓄掛鈎戶口的息率同樣為2.5%,遠遠高於一般活期存款的年利率0.01%,而且沒有任何風險。不過要注意按揭儲蓄掛鈎戶口設有存款上限,一般為總貸款額的一半。例如按揭貸款300萬,按揭儲蓄掛鈎戶口的上限為150萬。

 

問題(8):凶宅係咪做唔到按揭?

中國人認為凶宅不吉利,抗拒買入及居住,導致凶宅成交欠理想。銀行估價及審批按揭申請時,考慮到單位轉售困難及樓價折讓問題,在按揭成數及還款年期採取非常嚴謹態度,甚至不會批出按揭。因此如欲買入凶宅,要有「Full Pay」的心理準備,否則隨時會遇上撻訂的危機。 至於涉及輕微事故的單位,銀行通常肯批出按揭,但有機會調低按揭成數及提高按揭息率。

 

問題(9):想買白居二,樓齡有無嘢要注意?

銀行一般會以金管局規定的最高30年為上限,扣除居屋物業的樓齡以批核年期。例如居屋樓齡為19年,買家最高只能獲批「30年減19年」,即11年按揭。

 

問題(10):物業估價需要乜資料?點解有時估唔足價?

估價需要提供物業地址、呎數、叫價及聯絡電話,方便我們與銀行跟進。物業估價會受多項因素影響,例如物業質素同市況等等,每間銀行的估價機制各有不同,可進一步提供物業資料與我們聯絡。問題(11):丁屋其實可唔可以做按揭?

丁屋有轉讓限制,新建成後需獲發滿意紙,如在首5年內出售丁屋,必須先辦妥補地價手續。由於丁屋買賣較私樓複雜,銀行在樓按取態上相對較審慎。問題(12):我曾經買過樓,算唔算首次置業?

如果手上已經沒有任何物業,即使曾經買入物業,現在仍屬於首次置業。問題(13):轉按有啲乜嘢手續?

轉按需作重新審查,當中包括進行物業估價及對業主進行入息審查,業主要再次提供入息證明、現有按揭貸款合約及供款證明、以及個人資料證明如身份證及住址證明等文件。問題(14):我有一個現契單位但無入息,可做按揭嗎?

可以,根據金管局現行按揭措施,以資產水平基礎申請住宅物業,可獲銀行批出的按揭成數,會較一般為低,最高為4成,若屬於第2套物業或以上的按揭貸款,按揭成數降至3成。

 

 

刊登日期:
回上頁
按揭计算机
更多功能
楼价
HK$
按揭成数
%
按揭年期
按揭利率
%
结果
按揭金额
HK$
0
按揭期数
0
首期
HK$
0
每月还款
HK$
0